Hingstbete

Hingstträff


Bildgalleri

Vi tar emot Islandshäst unghingstar året runt eller för sommarperioden. Vi har en liten hingstflock på som regel 5-8 hingstar.

Hingstarna har till gång till trevliga kuperade beten och vindskydd. Vi utför daglig tillsyn och ombesörjar verkning och avmaskning regelbundet.

I avgiften som är 400,00 kr inkl moms pr månad från 15 maj till 15 oktober och 1100,00 inkl moms pr månad 16 oktober till 14 maj, ingår daglig tillsyn, mineral och saltsten, bete foder och vatten. Verkning 200,00 kr + moms och avmaskning 80,00 + moms per gång.

Skulle vi behöva tilskottsfodra under sommarperioden pga dålig betestillväxt tillkommer den faktiska kostnaden för fodret per kg.