Våra avelshästar : ston, ungston, årets föl

 
Saela från Stenholmen reg nr SE1996206928 blup 105 klass 1
 
Perla från Våtebo reg nr SE2000200122 blup 108 klass 1

Mysla från Norrhamra reg nr SE2003202301 blup 113 klass 1
 
Lilja från Norrhamra  reg nr SE2006206223 blup 114
klass 2

 

Ungstona :
 
Tyra från Norrhamra reg nr SE2007207499 blup 113

 

Vaka från Norrhamra reg nr SE2010202429 blup 111

 

Elva från Norrhamra reg nr SE2012204169 blup 120

 

Elsa från Norrhamra reg nr SE2012204168 blup 118

 

• Freyja från Norrhamra född 2015 förväntad blup 113

 

• Nova från Norrhamra född 2017 förväntad blup 120

 

• Saga från Norrhamra född 2017 förväntad blup 118,5