Våra avelshästar : ston, ungston, årets föl

 
Perla från Våtebo reg nr SE2000200122 blup 101 klass 1

Mysla från Norrhamra reg nr SE2003202301 blup 107 klass 1
 
Lilja från Norrhamra  reg nr SE2006206223 blup 11
klass 2

 

Elva från Norrhamra reg nr SE2012204169 blup 115 klass 2

 

Ungstona :

 

Mynta från Norrhamra SE2018215020 blup 111

 

Visa från Norrhamra SE2019215007 blup 115

 

Dúfa från Norrhamra SE2019215006 blup 111

 

Vera från Norrhamra SE2020215025 blup 110

 

Nova från Norrhamra reg nr SE2021215009 förväntad blup 114