Maístjarna från Norrhamra

Sto, brunblack med stjärn

reg nr SE2017215921 blup 120

e.Kjarval från Knutshyttan klass 1  u.Lilja från Norrhamra klass 2 7.91 som 4 åring