Maístjarna från Norrhamra född 2017 förväntad blup 120

e.Kjarval från Knutshyttan u.Lilja från Norrhamra